ملکیصدق کیست؟

ملکیصدق کاهن-پادشاه سالیم، علی‌رغم این‌که یکی از نامشخص‌ترین و مبهم‌ترین شخصیت‌های عهد عتیق است و کمترین اشاره به او شده است، اما برای درک و پی بردن به چگونگی رسیدن عیسی بر مسند پادشاهی شخصیتی بنیادین است، این افتخاریست دو جانبه، که پیش از آن در میان پادشاهان اسرائیل سابقۀ چندانی ندارد. اما این شخصیت پر از رمز‌ و‌ راز واقعا کیست؟ این سلسلۀ پادشاهی چگونه برای درک بهتر ماهیت پادشاهی و کاهنی مسیح به ما کمک می­‌کند؟

پادشاهی که سفره را آماده می­‌کند

فضایی که در کتاب مقدس به ملکیصدق اختصاص داده شده است، به‌هیچ‌وجه با تاثیرگذاری او بر تاریخ نجات تناسبی ندارد. از نظر لغوی نام او به معنای واقعی کلمه یعنی (پادشاه پارسایی)، او بر شهر سالیم یا شالوم، یعنی صلحِ هماهنگ و کیهانی حکومت می­‌کرد.

زندگی و خدمت او در ۳ آیه شرح داده می­‌شود (پیدایش ۱۸:۱۴-۲۰) و اقتدار ملکیصدق به عنوان پادشاه سالیم و کاهن خدای متعال به ما معرفی می‌­شود. او از خدا به عنوان خالق و نجات‌دهنده سخن می­‌گوید. حتی پس از پیروزی در جنگ علیه دشمنانش، به ابرام نان و شراب تقدیم می­‌کند. ابرام در جواب، از همه چیز ده‌یک به او می‌­دهد و بدین ‌شکل بر اهمیتِ معنوی تقدیم نان و شراب تاکید می­‌کند. در اینجا اشارۀ انجیل به آیینِ عشای ربانی را نباید نادیده گرفت.

انتظار یک پادشاه بهتر

مزمور ۱۱۰ یکی از مزامیری است که در عهد جدید بیش از سایر مزامیر از آن نقل قول شده است. این مزمور شایستۀ توجه بسیار است زیرا بدان ‌وسیله می­‌توان از کارهایی که مسیح در مقام پادشاه و کاهن انجام داد، قدردانی نمود. داوود پادشاه این مزمور را برای پادشاهی در آینده می‌نویسد، شاید برای سلیمان پیش از آن‌که در سال ۹۷۱ ق.م به پادشاهی برسد، یا برای یک شخصیتِ مسیحایی از نسل او.

این مزمور با اعلام این موضوع آغاز می­‌شود که، پادشاه آینده از افتخار، قدرت و اقتدار بیشتری از هر پادشاه پیش از خود برخودار خواهد بود، او دستِ راست یهوه و در بالاترین جایگاه افتخار به عنوان نایب و جانشین یهوه (۱:۱۱۰) می‌­نشیند و بدین ‌ترتیب او اقتدارش را از یهوه می­‌گیرد و حکومت سلطنتی یهوه را برپا می­‌کند که نتیجۀ آن فرمانروایی به دشمنان پادشاه (۲:۱۱) و همچنین محافظت از قلمرو پادشاه و قوم اوست (۳:۱۱۰).

اما این شخصیت مسیحایی نه تنها فقط یک پادشاه است، بلکه یک کاهن در رتبۀ ملکیصدق است (۴:۱۱۰). از یک‌ جهت این اصلا چیز جدیدی نیست. پادشاهان نسل داوود تمام وظایف کاهنی را انجام می­‌دهند، از جمله رهبری پرستش، هدایت دعای جمعی و تقدیم قربانی‌ها در مناسبت‌های خاص به ‌غیر از سنت‌های لاویان.

با این وجود این آیه وظایف کاهنی سلسلۀ داوود با سلسلۀ پادشاهی-کاهنی یبوسیت، که زمانی بر اورشلیم حکومت می­‌کرد را ارتباط می­‌دهد. در نتیجه سلسلۀ داوود می­‌تواند مدعی شود، در حکومت بر سرزمین موعود از حمایت و پشتیبانی الهی برخوردار است، در واقع تحقق وعدۀ برکتِ ابراهیم از ملکیصدق در پیدایش (۱۸:۱۴-۲۰).

در مورد ارتباط یهوه با پادشاهی داوود، آیات (۵-۶) به موازات آیات (۲-۳) قرار می­‌گیرند. شایان ذکر است، با آن‌که در آیۀ (۱) پادشاه در دست راست یهوه می­‌نشیند، یهوه در آیۀ (۵) کنار پادشاه می‌ایستد و این نشانۀ حمایت و محافظت الهی است. هر چند آیات (۲-۳)، پادشاه را به‌عنوان سردمدار جنگ به تصویر می‌­کشند اما آیات (۵-۷) یهوه را سردمدار یا جنگجوی الهی معرفی می‌کنند که در شکست دشمنان فردی، گروهی یا حتی جهانی (تمام ملت‌ها، در سراسر زمین و غیره) به پادشاه کمک می­‌کند.

این امر تا حد زیادی در سرزمین اصلی اسرائیل گسترش می‌­یابد، که نشان می‌­دهد این پادشاهان دشمن نمایندۀ قدرت‌های جهانی هرج‌و‌مرج هستند که یهوه از طریق پادشاه-کاهن خویش، ملکیصدق به خاطر قوم اسرائیل و سایر اقوام، آنها را شکست می­‌دهد. به عبارت دیگر کاربرد نجاتِ یهوه از روح ‌و ‌جان افراد فراتر رفته و به جسم فیزیکی، نظام‌های گروهی و قدرت‌های جهانی رسیده است.

در نهایت این مزمور با نوشیدن آب از نهرِ کنار راه پایان می­‌یابد (۷:۱۱۰). اگرچه در وهلۀ اول این آیه عجیب به نظر می‌­رسد، اما یهوه را به عنوان کسی نشان می­‌دهد که با شرایط انسانی همدردی می‌کند.

ملکیصدق، پادشاه و کاهن ابدی

در عهد جدید، نویسندۀ عبرانیان شخصیت ملکیصدق را به عنوان یک مسیحِ پیش از تجسم، ارتقا می‌دهد. ملکیصدق جاودانه است، هیچ پدر یا مادری ندارد، مانند پسر خدا تا ابد یک کاهن می­‌ماند (عبرانیان ۳:۷). ده‌یک ابرام به ملکیصدق نیز بزرگی او را اثبات می­‌کند (عبرانیان ۴:۷).

پس از ملکیصدق، عیسی پادشاه واقعی عدالت و پارسایی (ملکیصدق) است که زندگی کاملی داشت، طوری‌که هیچ بشری نمی­‌توانست آن‌طور زندگی کند. همچنین عیسی پادشاه حقیقی صلح (سالیم) است، که به زمین آمد تا از طریق مرگ فداکارانه و رستاخیز خود صلح بیاورد. عیسی یک کاهن ابدی پس از ملکیصدق (عبرانیان ۱۷:۷) و نه از تبار لاویان (عبرانیان ۱۴:۷) است و همین او را کاهن اعظم می­‌کند (عبرانیان ۱۱:۷). در نتیجه «عیسی ضامن عهدی بهتر شده است» (عبرانیان ۲۲:۷). چون او کهانت بی‌­پایان خود را حفظ می­‌کند، چون تا ابد زنده است (عبرانیان ۲۴:۷). او قادر است آنان را که از طریق وی نزد خدا می‌­آیند، جاودانه نجات بدهد زیرا همیشه زنده است تا برایشان شفاعت کند (عبرانیان ۲۵:۷).

بنابراین ایمان‌داران می‌­توانند آرام بگیرند وقتی بدانند، عیسی پادشاه کاملی است که با قدرت و عدالت بی‌­پایان حکومت می­‌کند. ایمان‌داران نیز به آسایش می­‌رسند وقتی بدانند عیسی کاهن کامل است که با رحمت بی­‌نهایت با ضعف‌های ما همدردی می­‌کند (عبرانیان ۱۵:۴).

در نتیجۀ اتحاد ما با مسیح به ایمانداران یادآوری می­‌شود که، ملکیصدق آنها را فرا‌می­‌خواند تا پادشاهی او را از طریق حقیقت و عدالت به عنوان اعضای خانوادۀ سلطنتی خدا گسترش دهند و مسیر رحمت و شفا برای جامعۀ میثاق و همچنین تمام دنیا باشند.

این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.