۱۰ دلیل برای فروتن بودن در مقابل مخالفان

 از مدرسۀ ابتدایی (وقتی که آخرین دعوا را در حیاط مدرسه داشتم و شکست خوردم)، تا وقتی که کشیش ارشد اوّلین کلیسای تعمیدی دورهام شدم، هیچ دشمنی نداشته‌ام. امّا در ۱۸ ماه اوّل شروع خدمتم در این کلیسا، دشمنان زیادی داشته‌ام که در کمترین حالت خواهان اخراج من و حتی شاید اقدام برای شکایت قانونی از من بودند. به‌نظر می‌رسید احتمالاً (بر‌اساس حالت صورتشان) می‌خواستند که من زنده نباشم. آن تجربه برای من تکان‌دهنده بود. خدمت و اعتقاد راسخ من برایم دشمنان زیادی به وجود‌ آورد.

خدا نمی‌خواهد که ما به‌خاطر مشکلات آنی که دربارۀ حقیقت کتاب‌مقدس برایمان به‌وجود می‌آید تسلیم شویم. این فروتنی نیست، بلکه بزدلی خودخواهانه است که باعث می‌شود از حملاتی که به آموزه‌های مسیحی می‌شود عقب‌نشینی کنیم. ما باید برای حقیقت انجیل مثل شیر بجنگیم، جان شنوندگان ما در خطر است.

من معتقدم تداوم کار احیای کلیسا بدون مخالفت‌های جدی انسانی، بعید است. امّا خدا به ما دستور می‌دهد نسبت به مخالفانمان فروتن باشیم و خود را به او واگذار کنیم. این از بزرگترین نمایش‌های فیض است و این فیض در دگرگونی کلیسای شما ابزار مهمی است.

همانگونه که رفتار فردی پیش می‌رود، من معتقدم حداقل ۱۰ دلیل وجود دارد که ما باید در مقابل مخالفان فروتن باشیم.

۱. زیرا خدا مخالف متکبران است، امّا به فروتنان فیض می‌بخشد (اول پطرس ۵:۵)

خدا از غرور به هر شکلی تنفر دارد و اگر احیا کنندگان کلیسا نسبت به دستور کار خودشان بیشتر از جلال خدا غیرت داشته باشند، او با آنها مانند مسیحیان غیر واقعی در آن کلیسا خواهد جنگید. امّا خدا فروتنان را فیض می‌بخشد، پس خود را فروتن کنید تا خدا شما را بالا ببرد.

۲. چون ما گناهکار هستیم.

هر رهبر کلیسایی، فارق از اینکه چقدر زندگی خداپسندانه‌ای دارد، او نیز گناهکاری است که بوسیله فیض نجات یافته است. همه ما لایق محکومیت ابدی هستیم. پس ما چگونه با مخالفان خود تفاوت داریم؟ آیا در مخالفان خود گناهی می‌بینیم که ما انجام نمی‌دهیم؟ “چه کسی تو را متفاوت انگاشته است؟ چه داری که به تو بخشیده نشده باشد؟ و اگر به تو بخشیده شده است، پس چرا چنان فخر می‌کنی که گویی چنین نیست؟“ (اوّل قرنتیان ۷:۴)

تعمق دربارۀ فیض خدا در زندگیتان باید هر نوع تکبری نسبت به مخالفانتان را از بین ببرد.

۳. چون خدا بر آن است تا برای آنانی که برای خودشان نمی‌جنگند، بجنگد.

 با این روش، ما از الگوی عیسی مسیح و چگونگی برخورد او با دشمنانش پیروی می‌کنیم. ”وقتی به او دشنام دادند، او با دشنام پاسخ نداد، وقتی عذاب می‌کشید، تهدید نمی‌کرد بلکه خود را به دست کسی سپرد که همیشه با عدالت و انصاف داوری می‌کند“ (اول پطرس ۲۳:۲).

در سپردن خودمان به دست کسی که با عدالت و انصاف داوری می‌کند، ما حق دفاع از خودمان را انکار می‌کنیم. حکمت و قدرت خدا در دفاع از کسانی که در حال خدمت به اشتباه مورد حمله واقع می‌شوند، فراتر از محاسبات انسانی است. خدا از رنج فروتنانه ما برای پیشبرد اهداف خود در کلیسا استفاده خواهد کرد.

۴. چون پولس حاضر بود نجات خودش را بدهد تا دشمنانش نجات یابند.

در رومیان ۱:۹-۴، پولس رسول ادعای تکان دهنده‌ای می‌کند ـ که اگر ممکن بود، حاضر بود نجات خود را معامله کند، یعنی تا ابد در جهنم بماند به شرطی که دشمنان یهودیش نجات یابند. پولس نسبت به وضعیت روحانی آنها، «اندوهی عمیق و نگرانی بدون وقفه‌ای» داشت.

پولس برای هر رهبری، یک الگوی عالی در تجدید حیات کلیسا است. دشمنان یهودی او در صدد شکار او بودند تا او را به زیر بکشند و از بین ببرند. دشمنان ما هم کمابیش همان کار را می‌کنند. ما باید دشمنانمان را در پرتو جاودانگی ببینیم و مشتاق باشیم تا آنها را برای عیسی شکار کنیم.

۵. شما نمی‌توانید گندم را از علف هرز تشخیص دهید.

در مثل عیسی دربارۀ گندم و علف هرز، ماهیت دوگانۀ طبیعت فرزندان خدا و فرزندان شیطان را می بینیم که نمی‌توان قبل از پایان دنیا اصلاح کرد. دهقانان گفتند که علف‌های هرز را جمع کنیم؛ ارباب گفت: نه، بگذارید علف‌های هرز همراه با گندم رشد کنند (متی ۲۹:۱۳).

این نشان می‌دهد که قبل از پایان دنیا، ما قادر نیستیم همیشه تفاوت بین گندم و علف‌های هرز را ببینیم. پولس، بزرگ‌ترین خادم عیسی که تا به امروز در این دنیا آمده، ابتدا جفا کننده سرسخت مسیحیان بر روی زمین بود.

فیض خدا می‌تواند در هر زمانی و بر هر شخصی قرار گیرد. دشمن پر از تنفّر امروز، ممکن است همکار مشتاق و فدایی فردا باشد. و به همین دلیل است که «حقیقت را با محبت بیان می کنیم» (افسسیان ۱۵:۴) تا خدا برای شکار آنها از آن استفاده کند.

۶. مسئله شما نیستید، مسئله جلال خداست.

خیلی اوقات برای دفاع از خود با غرور قیام می‌کنیم و طوری عمل می‌کنیم که انگار خودمان مهم‌تر از جلال خدا در احیای کلیسایی هستیم که مسیح خون خود را به خاطر آن داد.

۷. یک واکنش فروتنانه در مقابل حملات، اعضای کلیسا را تحریک می‌کند تا به شما بپیوندند.

اگر واکنش شما در برابر حملات مغرضانه همانند مخالفان باشد، برای همه آشکار خواهد شد که شما با دشمنانتان تفاوتی ندارید. اما اگر از روح‌القدس پر شوید، فقط از حقیقت کلام بگویید و برای توبه و اصلاح هر کسی تلاش کنید، ناظران خاموشی که شما را می‌شنوند، قویاً برانگیخته خواهند شد تا در احیای کلیسا به کمک شما بیایند.

۸. ممکن است در بعضی از موارد دشمنان شما درست بگویند.

وقتی که دشمنان چیزی دارند که ارزش شنیدن دارد، بسیار فروتنانه است که با اطمینان به سخنان آنها گوش دهید. زیرا در حالی که ممکن است با مسائل اساسی در ارتباط با انجیل یا اصول روحانی زندگی سالم در کلیسا با آنها مخالف باشیم، اما ممکن است دیدگاه با ارزشی داشته باشند. خدا می‌خواهد به بعضی از جنبه‌های کلیدی مسئله یا رفتارها و عملکردهای خودتان توجه کنید. خدا می‌تواند در هر زمانی از طریق هر کسی سخن بگوید.

 برای مثال، قیافای شرور را قادر ساخت  تا به درستی دربارۀ مسیح نبوت کند (یوحنا ۴۹:۱۱، ۵۲). اگر خدا می‌تواند توسط کسی مانند قیافا سخن بگوید، پس می‌تواند با در کار احیای کلیسا با رهبر کلیسا نیز سخن بگوید.

 اگر پس از یک نشست پر چالش، دشمنان به سراغتان آمدند و گفتند که شما گستاخی کرده، سخن آنها را اشتباه تفسیر کرده و یا هر کار دیگری که آنها تأیید نمی‌کنند، فروتن باشید، آنچه را می‌گویند، بپذیرید و هر کجا که هستید، توبه کنید.

۹. فروتنی، انجیل را برای بیگانگان زینت می‌بخشد.

ما هیچ وقت نمی‌دانیم چه کسانی هنگام خدمت ما را زیر نظر دارد. جهان همیشه در حال نظاره کردن کلیسا است تا ببیند ما چه چیز را موعظه می‌کنیم. تیتوس ۱۰:۲ می‌فرماید: مسیحیان می‌توانند با اعمال خود به شهرت و جلال کلام نجات‌دهندۀ ما خدا، زینت بخشند.

اگر هنگام برخورد با مخالفان کلیسا واقعا فروتن باشید، خداوند در جایی آن را برای عموم آشکار ساخته و از شما برای آوردن شخص گم شده‌ای به سمت مسیح استفاده می‌کند.

۱۰. رنج دیدن درست به شما در شباهت به مسیح کمک می‌کند.

هرگز فراموش نکنید، بخش عمده‌ای از خدمتی که خدا به ما عطا کرده است برای رشد خود ما و دیگران در نجات است. تقدیس ما به پایان نرسیده است، و خدا از آزمایشات تلخ استفاده می‌کند، تا ما را شبیه پسر خود کند. به همین دلیل است که رومیان ۳:۵ می‌فرماید: ”رنج، بردباری ایجاد می‌کند“. ما باید به‌خاطر دشمنان شکرگزار باشیم، زیرا خداوند از آنها استفاده می‌کند تا جان ما را برای جلال خودش مورد استفاده قرار دهد.

این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.