مقاله‌ها


گناه شما آن چیزی نیست که فکر می کنید

۱۰ واقعیت اساسی درباره کانُن عهد جدید. شماره ۴ – “بعضی از نویسندگان عهد جدید از دیگر نویسندگان عهد جدید به‌عنوان کتاب مقدس نقل قول می‌کنند”.

آیا مطمئن هستید که عدالت خدا را می خواهید؟

۱۰ واقعیت اساسی درباره کانُن عهد جدید. شماره ۳ – تمام کتب عهد جدید از اقتدار رسولان برخوردار هستند.

چرا نمی توانید بزرگترین اشتباهات خود را ببینید؟

۱۰ واقعیت اساسی درباره کانُن عهد جدید. شماره ۲ – متون مشکوک

پیام اسلام در مقابل انجیل عیسی

۱۰ واقعیت اساسی درباره کانُن عهد جدید. شماره ۱ – قدمت کتب عهد جدید

۶ دلیل برای دست نکشیدن از موعظه تفسیری

خدمت انجیل در مقابل خدمت دروغین

با افرادی که از ما باهوش تر هستند چطور کار کنیم!

Empty tomb

۱۰ نکته مختصر دربارۀ رستاخیز

۵ اصل برای تربیت کودکان شما

پنج روش صحبت با کودکان در مورد مرگ

۹ چیز که باید درباره کتاب مقدس بدانید

Covid 19 Farsi Persian Christian response

۸ چیز که ویروس کرونا باید به مسیحیان یاد بدهد

۹ چیز که باید درباره کانون انجیل بدانید

سه روش موعظۀ بهشت

اعتقادنامه کانون انجیل

درماندگی: آیا محتاج او هستیم؟

اعتقادنامۀ سازمان «لیگونیر» در رابطه با آموزۀ «مسیح‌شناسی»

جلال خدا هدف و مقصود تاریخ

ضرورت ثابت‌قدم ماندن در ایمان و اطمینان داشتن از نجات

bible-on-desk

دلایلی مبنی بر این اطمینان که خدا ایمان ما را استوار نگاه خواهد داشت

با پول خود خدا را جلال دهید

مدارا، بیان حقیقت، خشونت، و قانون

خوانده‌شده برای رنج و زحمت و وجد و شادی: جهت بار جاودانی جلال

خوانده‌شده برای رنج و زحمت و وجد و شادی: تا هدف از زحمات مسیح را به انجام رسانیم

خوانده‌شده برای رنج و زحمت و وجد و شادی: تا مسیح را به دست آوریم

خوانده‌شده برای رنج و زحمت و وجد و شادی: جهت قدوسیت و امید

چرا موعظه و تفسیر آیه به آیۀ کلام خدا باعث جلال خدا می‌گردد

انجام خدمات بشارتی آن هنگام که از دست دادن جان سود است

آموزۀ برگزیدگی، از چشم‌انداز خدمت شبانی

ننگ و عار را بر دوش گیریم و با عیسی همراه شویم

از پدرتان در آسمان درخواست کنید

وقف دعا باشید

شور و اشتیاق برای برترین بودن خدا (بخش دوم)

شور و اشتیاق برای برترین بودن خدا (بخش اول)

عیسی پایانِ انحصارگراییِ قومی و نژادی است

رویای مقدس: آنجا که مسیح را نمی‌شناسند، او را بشارت دهیم

اقتدار و ماهیت عطیۀ نبوت

شغل شما، خدمت شما

فخر نمودن فقط در صلیب

منشأ گناه‌آلودِ پسر داوود

در دشوارترین زمانها، پدر و مادری امیدوار باشیم

ازدواج: نمایش فیض خدا، فیضی که بر عهد خود پایبند است

ایشان را مذکر و مونث آفرید، ایشان را در تصویر خدا آفرید

در جستجوی شادی! ثمرۀ جستجو: مسیح!

پیروزیِ انجیل در آسمان جدید و زمین جدید

خدا پسر خود را دریغ نداشت

دستان یکدیگر را در خدا قوت بخشیم

موعظۀ انجیل کامیابی: فریبنده و مرگبار

تعمید در آب چه چیزی را به تصویر می‌کشد؟

امنیت ابدی، عملکرد دسته‌جمعی

خدا ما را به وسیلۀ انجیل قوت می‌بخشد

چرا و چگونه آیین عشای ربّانی را برگزار می‌نماییم؟

در تولد تازه چه روی می‌دهد؟ (بخش دوم)

در تولد تازه چه روی می‌دهد؟ (بخش اول)

پیغام پر از قدرت و پر از رحمتِ رسالۀ رومیان ۱-‏۸

چگونه همسایۀ مسلمانمان را محبت نماییم؟

خدا بی‌خدایان را عادل می‌شمارد

خبر خوش خدا دربارۀ پسرش

چرا عیسی کشته شد و از مردگان برخیزانیده شد؟

جلال او را نگریستیم، پر از فیض و راستی

کلمه جسم گردید

چیزهای شگفت‌انگیز از کلامت

در ابتدا، کلمه بود

نافرمانی مهلک آدم و اطاعت پیروزمند مسیح

چشمانم را بگشا تا ببینم

ارادۀ خدا چیست و چگونه به آن پی ببریم؟

خدا برای ما یا برای خودش؟

تکلیف کسانی که هرگز دربارۀ عیسی نمی‌شنوند چه می‌شود؟

فروش یوسف و پسر خدا

از قبل شناخته شده، از پیش معین گشته، به شباهت مسیح درآمده

برقرار ماندن با فیض مقتدرانه – تا همیشه

خشنودی خدا در پسرش

Posts Navigation

 

 

این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.