صفحه اصلی


TGC Farsi
انجیل برای همه زندگی

انتخاب سردبیر

  • آیا مطمئن هستید که عدالت خدا را می خواهید؟
    وقتی رنج می‌کشیم، چیزی که همه تجربه خواهیم کرد، اغلب یک راز باقی خواهد ماند که آیا هم زمان ایمان هم وجود خواهد داشت؟ در تفکر مسیحی، ایمان هرگز امری ساده‌لوحانه یا
  • گناه شما آن چیزی نیست که فکر می کنید
    قلب انسان از خلاء متنفر است. ما هرگز خدا را صرفاٌ به این دلیل که برای او ارزش کمی قائل هستیم ترک نمی‌کنیم؛ ما همیشه خدا را با آنچه که برایمان ارزش بیشتری دارد
  • دعای انجیل محور این شکلی است
    پولس در فیلیپیان ۴:۱ اصرار می‌ورزد که هرگاه برای فیلیپیان دعا می‌کند، این کار را با شادی و شکرگزاری انجام می‌دهد. او در ادامه مضمون دعایی را که برایشان کرد به اطلاع

مجموعه کتابها

dawning-of-indestructible-joy-Farsi-john-piper-boof-in-persian-free