صفحه اصلی


TGC Farsi
انجیل برای همه زندگی

انتخاب سردبیر

  • پاسخ به پرسش نهایی زندگی، جهان و همه چیز
    در داستان علمی ـ تخیلی داگلاس آدامز با عنوان راهنمای مسافر سر‌راهی به کهکشان[1]، گروهی از موجودات فوق‌ العاده هوشمند، از یک ابررایانه سؤال می‌پرسند تا «پاسخ به پرسش
  • چرا تعالیم غلط طرفدار دارند؟
    مدت طولانی است که در این فکر هستم که چرا این همه تعالیم غلط و بعضا خنده‌دار وارد کلیسای ایرانی شده است. چطور ممکن است بعضی نتوانند ببینند که چقدر این تعالیم دور از
  • ۵ دلیل برای سکوت کردن
    در فرهنگ مدرن به سکوت خیلی بهاء نمی‌دهند. وقتی به ارتباط برقرار کردن می‌رسیم، به نظر می‌رسد به کمیّت بیشتر از هر چیزی بهاء می‌دهیم و در دنیای دیجیتال ما، خیلی

مجموعه کتابها

Christian Beliefs in Persian or Farsi free book