صفحه اصلی


TGC Farsi
انجیل برای همه زندگی
 • ازدواج از دیدگاه کتاب مقدس
  تعریف ازدواج از دیدگاه کتاب مقدس، یک عطیه الهی، داوطلبانه، جنسی و اجتماعی است بین یک مرد و یک زن از خانواده‌ای متفاوت که در نهایت به منظور خدمت خداوند است.

انتخاب سردبیر

 • پاسخ به پرسش نهایی زندگی، جهان و همه چیز
  در داستان علمی ـ تخیلی داگلاس آدامز با عنوان راهنمای مسافر سر‌راهی به کهکشان[1]، گروهی از موجودات فوق‌ العاده هوشمند، از یک ابررایانه سؤال می‌پرسند تا «پاسخ به پرسش
 • چرا تعالیم غلط طرفدار دارند؟
  مدت طولانی است که در این فکر هستم که چرا این همه تعالیم غلط و بعضا خنده‌دار وارد کلیسای ایرانی شده است. چطور ممکن است بعضی نتوانند ببینند که چقدر این تعالیم دور از
 • ۵ دلیل برای سکوت کردن
  در فرهنگ مدرن به سکوت خیلی بهاء نمی‌دهند. وقتی به ارتباط برقرار کردن می‌رسیم، به نظر می‌رسد به کمیّت بیشتر از هر چیزی بهاء می‌دهیم و در دنیای دیجیتال ما، خیلی

مجموعه کتابها

Christian Beliefs in Persian or Farsi free book