صفحه اصلی


TGC Farsi
انجیل برای همه زندگی
 • حل پازل کتاب اَمثال
  کتاب امثال مجمو عه ای از “قدم های ساده برای داشتن یک زندگی شاد” نیست. یک مَثَل، نوعی هنر شاعرانه است که وقتی با آن دست و پنجه نرم می کنید، حکمت را به شما القا می کند. به عنوان خوانندگان انگلیسی یا فارسی زبان، قادر به دریافت کامل منبع اصلی نیستیم، اما با این حال می توانیم به اندازه کافی درباره ویژگی های ادبیات عبری بیاموزیم تا قادر به تشخیص لایه های معنایی آن باشیم، در غیر این صورت قادر به این کار نخواهیم بود.
 • حل پازل کتاب اَمثال
  کتاب امثال مجمو عه ای از “قدم های ساده برای داشتن یک زندگی شاد” نیست. یک مَثَل، نوعی هنر شاعرانه است که وقتی با آن دست و پنجه نرم می کنید، حکمت را به شما القا می کند. به عنوان خوانندگان انگلیسی یا فارسی زبان، قادر به دریافت کامل منبع اصلی نیستیم، اما با این حال می توانیم به اندازه کافی درباره ویژگی های ادبیات عبری بیاموزیم تا قادر به تشخیص لایه های معنایی آن باشیم، در غیر این صورت قادر به این کار نخواهیم بود.

انتخاب سردبیر

 • “آوازهایی در باد” – جُستاری در موسیقی و کلیسا
  یادم است زمانی در کلیسایی نشسته بودم که شخصی به عنوان رهبر پرستش، با صدایی گرم و رسا آغاز به خواندن مزمور یکصد و پنجاه کرد، مزمور معروفی که از این می گوید که خداوند
 • آیا مطمئن هستید که عدالت خدا را می خواهید؟
  وقتی رنج می‌کشیم، چیزی که همه تجربه خواهیم کرد، اغلب یک راز باقی خواهد ماند که آیا هم زمان ایمان هم وجود خواهد داشت؟ در تفکر مسیحی، ایمان هرگز امری ساده‌لوحانه یا
 • ۵ دلیل برای رفتن به کلیسا حتی با ذهنی نا متمرکز
  اگر بچۀ کوچک دارید، یک چیز را دربارۀ شما می‌دانم. شما خسته هستید. به احتمال زیاد ماه‌ها و حتی سال‌ها خوب نخوابیده‌اید و فکر رفتن به کلیسا خسته‌ کننده، اضطراب ‌آور و

مجموعه کتابها

dawning-of-indestructible-joy-Farsi-john-piper-boof-in-persian-free