منابع مفید


خدمات لیگونیر، یک سازمان شاگردسازی مسیحی بین‌المللی است که توسّط الاهی‌دانی به‌نام دکتر آر. سی. اسپرول در سال ۱۹۷۱، بنیان نهاده شد و هدف آن، تجهیز مسیحیان برای بیان رسای باورهای خود، دلیل و چرایی این اعتقادها، چگونگی زندگی برطبق این باورها و نحوه‌ی درمیان گذاشتن این اعتقادها با دیگران است. اعلان قدّوسیّت خدا هدف محوری و اصلی مؤسّسه‌ی نام برده شده است. خدمت و مأموریّت روحانی، اشتیاق و هدف ما این است که به انسان‌ها کمک کنیم تا در شناخت خود از خدا و قدّوسیّت او، به رشد و تعالی دست یابند.

خوشحال هستیم تا از این طریق دروس نظامندی را به شما معرفی کنیم تا شما عزیزان هر کجای این دنیا که هستید بتوانید در خانه خود با دوستان خود و با زمان بندی خود از این دروس مسیحی استفاده کنید. خدمات هزاره سوم (Third Millennium Ministries) سازمان معتبر آمریکایی است با رویای آماده سازی رهبران مسیحی در سراسر دنیا با تعلیم صحیح با شعار تغییر جهان به ملکوت خدا. منابع هزاره سوم طوری تهیه شده است تا هر مسیحی بتواند آنها را به راحتی در گروه انجام دهد.   این بسته ها که شامل یک نسخه متن درس، یک نسخه راهنمای درس برای سرگروه ها، به همراه ویدیو درس که به زبان فارسی دوبله شده و‌ همچنین فایلهای صوتی مربوطه، به شما ارائه می شوند.

 

خدمت رادیکال در پی تربیت و تجهیز مسیحیان و کلیساهاست برای انتشار امید انجیل در خط مقدم برای ملتها. هدف این خدمت جلال خداست با انجام ماموریت بزرگ مسیح برای تعلیم و شاگردسازی هم در قسمت روحانی و هم کمک فیزیکی به نیازمندان. این خدمت قسمتی از تعالیم موعظات خود را به زبان فارسی در اختیار فارسی زبانان قرار داده و شما را تشویق می کنیم تا از این منابع استفاده کنید.

موسس خدمت Desiring God جان پایپر است و در سال ۱۹۴۶ شروع به خدمت کرده است. رویای این خدمت تهیه و توزیع منابع کتاب مقدسی برای هدایت مسیحیان به سمت خوشی ابدی در عیسی مسیح است. منابع این خدمت ارزنده را به شما عزیزان پیشنهاد می کنیم.

 

این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.