یِترون، پدرزن موسی، که بود؟

– کاری که شما انجام می‌دهید درست نیست … شما نمی‌توانید آن را به تنهایی انجام دهید.

مردی، موسی را با کلماتی همچون قانون‌گذار بزرگ اسرائیل، خطاب قرار داد! اما چه کسی جرات کرده است که با این شیوه و با چه اقتداری با او صحبت کند؟

آن مرد یِترون[1]، پدرزنش بود، و منظور او این بود که موسی نمی‌تواند بدون کمک رهبران دیگر بر بسیاری از مردم اسرائیل رهبری، مشاوره و قضاوت کند (خروج ۱۷:۱۸-۱۸). اقتدار یِترون از موقوفات او ناشی می‌شد، زیرا کتاب مقدس او را به عنوان کاهن مدیان معرفی می‌کند (خروج ۱:۳).

نام یِترون به معنای “عالی بودن، والایی، فراوانی” است و فقط ده بار در کتاب خروج آمده است. به همین دلیل است که ما اطلاعات کمی در مورد این شخصیت معمایی داریم. برخی از کارشناسان فکر می‌کنند که یِترون یک لقب است و نام اصلی رِعوئیل است (خروج ۱۸:۲).

مدیان بخشی از عربستان بود، در قسمت غربی دریای سرخ – نه چندان دور از کوه سینا – جایی که موسی پس از فرار از مصر رفت. یِترون و خانواده‌اش خدای واقعی را به‌طور مشترک با عبرانیان می‌پرستیدند (مثال. خروج ۱۱:۱۸-۱۲).

از سوابقی که کتاب خروج در مورد یِترون دارد، می‌توان به برخی از ویژگی‌های برجستهٔ او اشاره کرد.

یِترون سپاسگزار بود. هنگامی که موسی از مصر فرار کرد، از دختران یِترون در برابر سایر چوپانان که اجازه نمی‌دادند آنها آب از چاه برای گوسفندان خود بردارند، دفاع کرد. آنها به رِعوئیل خبر دادند و او دستور داد موسی را فرا خوانند تا با غذا از او تشکر کند (خروج ۲۰:۲).

یِترون محترم بود. یِترون دخترش، صفوره را برای همسری به موسی داد. بلافاصله بعد، خدا موسی را فرا خواند تا اسرائیل را از بردگی مصر آزاد کند. یِترون به آن فراخواندگی احترام گذاشت و به موسی برکت داد که بدون خانواده خود به این مأموریت برود (خروج ۱۸:۴). مدتی بعد، یِترون، همسر و فرزندان خود را برد تا همراه موسی باشند (خروج ۱:۱۸-۷).

یِترون از خوبی دیگران خوشحال شد. این امر او را واداشت تا برای نجات اسرائیل برای خدا قربانی کند (خروج ۹:۱۹-۱۰، ۱۲).

یِترون ارزش کار تیمی را می دانست. خروج ۱۳:۱۸-۲۳ حکمت و تخصص اداری یِترون را شرح می‌دهد: در ابتدا، او سیستم سخت کاری موسی را ارزیابی کرد (آیه ۱۳). درمرحله دوم، او به موسی اجازه داد تا سیستم رهبری خود را توضیح دهد (آیات ۱۴-۱۶). در مرحله سوم، او درباره کاستی‌های کارِ او و عواقبی که آنها به همراه خواهند داشت برای موسی توضیح داد (آیه ۱۷-۱۸). در آخر، یِترون به او درباره نحوه ایجاد رهبری کارآمد توصیه کرد (آیات ۱۹-۲۳).

یِترون به معنای نام خود احترام گذاشت زیرا می دانست چگونه در زمان مناسب به موسی توصیه کند. موسی به خدا احترام گذاشت زیرا – با فروتنی – به توصیه‌های یک خردمند گوش داد، آنها را پذیرفت و عمل کرد. برتری هر دو منجر به رفاه قوم خدا شد. زندگی یِترون به ما یادآوری می‌کند که ما همیشه به راهنمایی مردان عاقل و با تجربه برای راهنمایی رهبران جوان خود نیاز خواهیم داشت.

خدا به ما کمک کند تا در این مورد مانند یِترون باشیم و زندگی کنیم تا او را جلال دهیم در هر کاری که برای پیشرفت انجیل و اصلاح بدن مسیح انجام می‌دهیم. (کولسیان ۲۳:۳-۲۴).


[1] یِترون کاهن مدیان، پدرزن موسی و مشاور روحانی بزرگی بود.

این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.