۱۰ واقعیت اساسی درباره کانُن عهد جدید که هر مسیحی باید به خاطر بسپارد

دکتر مایکل کروگر، پروفسور عهد جدید، یک سری مقالات بر روی کانن عهد جدید دارد که در کانون انجیل ترجمه و منتشر شده است. این مقالات در سطحی معمولی برای مسیحیان عادی نوشته شده است.

لیست این ۱۰ مقاله کوتاه را یکجا در اینجا می‌توانید داشته باشید:

۱. قدمت کتب عهد جدید

۲. متون مشکوک

۳. تمام کتب عهد جدید از اقتدار رسولان برخوردار هستند

۴. بعضی از نویسندگان عهد جدید از دیگر نویسندگان عهد جدید به‌عنوان کتاب مقدس نقل قول می‌کنند

۵. اناجیل چهارگانه تا پایان قرن دوم به خوبی تثبیت شدند

۶. در اواخر قرن دوم قطعۀ موراتوریان ۲۲ کتاب از ۲۷ کتاب عهد جدید را تأیید می‌کند

۷. مسیحیان اولیه اغلب از متون غیر کانُنی استفاده می کردند

۸. کانُن عهد جدید نه در شورای نیقیه و نه در هیچ شورای کلیسایی دیگر، تصمیم‌گیری نشد

۹. مسیحیان دربارۀ کانُنی بودن بعضی از کتاب‌های عهد جدید توافق ندارند

۱۰. مسیحیان اولیه باور داشتند که خودِ کتاب‌های کاننی به خودشان اعتبار و هویت می‌بخشند

این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.