کتب پنج‌گانه چیست؟

از این رو، خود عیسی ادعا کرد که کتب پنج‌‌گانه (یا همان تورات) توسط موسی نوشته شده است (لوقا ۴۴:۲۴). استثنای احتمالی، تثنیه ۳۴ است، اگرچه، برخی معتقدند که حتی این بخش نیز به صورت نبوتی توسط موسی نوشته شده است.

این یک خلاصه کوتاه است از آنچه در هر یک از کتابهای تشکیل دهنده کتب پنج‌گانه پیدا می‌کنیم:

جایگاه کتب پنج‌گانه در کتاب مقدس

اگرچه این کتب به عنوان شریعت شناخته می‌شوند و شامل بسیاری از دستورات است، ولی کتب پنج‌‌گانه، در اصل مجموعه‌ای از قوانین نیست. بلکه روایتی تاریخی است. کتب پنج‌گانه صرفا آغاز کتاب مقدس نیست، بلکه پایه و اساس کتاب مقدس است.” در اولین کتابهای کتاب مقدس، چالش اصلی کل روایت کتاب مقدس را می‌یابیم: خداوند جهان را خلق کرد تا توسط انسان‌ها اداره شود، اما آنها قیام کردند و نتوانستند به تنهایی به خالق خود روی آورند.

در پیدایش می‌بینیم که چگونه خداوند قومی را برای خود جدا می‌کند و خود را به روشی خاص به آنها نشان می‌دهد. او به آنها می‌گوید که از طریق آنها تمام خانواده‌های زمین برکت می یابند (پیدایش ۱۸:۲۲). سپس قوانینی به آنها می‌دهد تا بدانند خدا کیست و چگونه انسانها را به زندگی فرا می‌خواند (لاویان ۲:۱۹؛ خروج۴:۱۶-۶). اما روایت کتب پنج‌گانه، تا آنجا که امکان داشته است تلاش کرده تا ماهیت عصیان بشریت را به ما نشان دهد و ما می‌بینیم که چگونه یک قلب تازه و نو لازم است تا بتواند طبق شریعت خدا زندگی کند (تثنیه ۶:۳۰).

در فصل‌های آخر کتب پنج‌گانه، موسی عصیان آتی مردم اسرائیل را تأیید می‌کند. وی می‌گوید: “من می‌دانم که پس از مرگ من آنها فاسد شده و از راهی که به آنها امر کرده‌ام روی گردان می‌شوند؛ در روزهای آخر شریر بر شما خواهد آمد، زیرا شما آنچه را در نظر خداوند بد است، انجام خواهید داد و او را با کار دستان خود خشمگین خواهید کرد” (تثنیه ۲۹:۳۱). نبی اشتباه نکرد. علی رغم همه حقایقی که ما در این کتابهای اولیه کتاب مقدس می‌خوانیم – وعده‌های خداوند، رهایی مقتدرانه از مصر، معجزات و شگفتی‌ها و قوانینی که مردم دریافت کردند – اسرائیل خداوند را فراموش کرد و به دنبال بت‌ها رفت.

کتب پنج‌گانه، به نیاز ما به نبی بزرگتر از موسی اشاره دارد، نجات دهنده‌ای كه كاملاً شریعت را اجرا كند و اطاعت ما را ممكن سازد. در مسیح – زندگی، مرگ و رستاخیز او – تحقق وضعیت دشواری را که در کتب پنج‌گانه وجود دارد، می‌یابیم. نسل زن (پیدایش ۱۵:۳) که سر مار را خرد خواهد کرد. در عیسی ما با روح القدس مهر و موم شده‌ایم، ما بخشی از قوم خدا شده‌ایم و قلب جدیدی به ما داده می‌شود که قادر به انجام دستورات خدا است. ما اکنون انسانیتی تازه داریم که نه تنها از شریعت خداوند پیروی می‌کنیم، بلکه از آن لذت نیز می‌بریم.

این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.