فشارهای جفا

توبه دارای دو جنبه است – دست کشیدن از بت پرستی و بازگشت بسوی خداوند. وقتی پولس رسول از آتن دیدن کرد، با افرادی مواجه شد که “بسیار مذهبی” بودند. زمانی که پولس رسول آنها را به توبه فراخواند، آنها را دعوت به بازگشت از دینشان کرد. پولس رسول به جای این که عیسی را به عنوان شخصی که می‌توانند در کنار دیگر خدایان پرستش کنند معرفی کند، می‌گوید، برای این که به‌طور صحیح عیسی را پرستش کنند باید منحصرا و تنها او را بپرستند.

پولس رسول در نامه‌ای به تسالونیکیان چنین نوشت: “زیرا کلام خداوند به واسطۀ شما نه تنها در مقدونیه و اَخائیه طنین افکند، بلکه ایمان شما به خدا در همه جا بر سر زبانهاست، آن‌گونه که دیگر نیازی نیست ما چیزی بگوییم. زیرا آنان خود از استقبال گرم شما از ما سخن می‌گویند، و از اینکه چگونه از بتها دست کشیده، به سوی خدا بازگشتید تا خدای زنده و حقیقی را خدمت کنید” (اول تسالونیکیان ۸:۱-۹). پولس بسیار شادمان شد زیرا آنها از بت پرستی روی برگردانده و به خدا روی آورده بودند.

بنابراین چه اتفاقی می‌افتد که خدمت ما از کمبود دیدگاه درست در مورد تغییر دین رنج می‌برد؟ چه اتفاقی می‌افتد که مردم به‌جای پرستشِ مسیح ورای خدایان دیگر، او را درکنار خدایان دیگر می‌پرستند؟ کمپانی فیلم سازی رِد فوتون به تازگی در فیلمی مستند به نام، نیمی شیطان، نیمی کودک[1]، این سوالات را در چارچوب خدمت در بنگلادش بررسی می‌کند. درحالی که این فیلم بر روی نهضت محرمانه میان مسلمانان در بنگلادش متمرکز است، این نگرانی‌ها درباره تمام مسیحیانی که از دعوت عیسی مسیح به شاگردسازی از میان تمام ملت‌ها پیروی می‌کنند، صدق می‌کند.

واقعیت جفا

اگرچه تغییر دین قلبی نیازمند ترک بت  پرستی است، اما عواقب مستقیم تغییر دین متفاوت می­باشد. کسانی که در خانواده مسیحی پرورش می‌یابند، اغلب تغییر دین را جشن می‌گیرند. با این حال، در روزهای ابتدایی کلیسا، آزار و جفا چنان فراگیر بود که رسولان تصور می‌کردند نوایمانان به دلیل تغییر دین دچار آسیب خواهند شد. ( دوم تیموتائوس ۱۲:۳; اول پطرس ۱۴:۴).

جفا و نه جشن، امروزه در اکثریت جامعه جهانی رایج است. در حالی که مستند نیمی شیطان نیمی کودک، رویکرد نهضت محرمانه میان مسلمانان بنگلادش را به چالش می‌کند، این فیلم همچنین صدای رنج خواهران و برادرانی است که به عنوان مسیحی در انظار عمومی شناخته شده‌اند. این ایده که عیسی مسیح را تنها در قلب بپذیرند در حالی که از نظر عمومی و فرهنگی مسلمان باقی بمانند، به دلیل رنج جسمی، مالی و اجتماعی که توسط افراد بسیاری تجربه شده است، مورد توجه قرار می‌گیرد.

بر چه اساسی افراد را به توبه دعوت می‌کنید، وقتی توبه منجر به حبس، ورشکستگی مالی و حتی مرگ می‌شود؟ وقتی الآن نمی‌توانید داشتن یک زندگی راحت را برای کسی تضمین کنید، چه چیزی از کتاب مقدس می توانید به او وعده دهید؟

افسانه پیشرفت

در کشور بنگلادش و در طی خدمت “دریچه ۱۰/۴۰”[2]، فشار فرهنگی و مذهبی بر علیه مسیحیت به قدری شدید است که خدمت مسیحی به زحمت و کندی پیش می‌رود و تعداد کسانی که تغییر دین می‌دهند، بسیار کم است. این فیلم مستند هم چنین بیانگر فشاریست که تمام خادمین و شبانان برای نشان دادن “موفقیت” با آن روبرو هستند. وقتی سازمان شما به دنبال “بازده” سرمایه گذاری خود است، چه مدت می‌توانید انتظار حمایت مالی داشته باشید؟

فشار فرهنگی علیه تغییر دین در کشور بنگلادش، به موازات فشار فرهنگی ناشی از رشد تعداد نوایمانان بر روی خادمین غربی، طوفانی از دلسردی و فریب را ایجاد می‌کند. افزایش خادمینی که تغییر دین را فراهم می‌کنند، درحالی که تعداد آنها قابل تایید نیست، ناشی از رویکرد محرمانه‌­ای است که افسانه پیشرفت این دوگانگی را توجیح می‌کند.

مایکل هورتون، که در این فیلم با او مصاحبه شده است، رویکرد محرمانه را به عنوان کارکرد عملی دو مورد از تاثیرات مسیحیت غربی توصیف می‌کند: فردگرایی[3]، که مسیحی شدن را از عضویت در بدن مسیح جدا می‌کند; و جنبش ظهور[4]، که منحصر بفرد بودن عیسی مسیح را کم اهمیت جلوه می‌دهد. در این طرح، تغییر دین چیزی جز مسیح را بصورت شخصی برگزیدن نیست.

امیدِ پایداری

بنابراین بدون سازش در میان جفا و آزار شدید، کجا می‌توانیم خدمت خداوند را با حکمت و امید به انجام برسانیم؟ در عهد جدید، مسیح مصلوب شد، یحیی تعمید دهنده را سربریدند، همه رسولان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و دستگیر شدند، و اکثر کلیساهای اولیه مورد جفا و آزار قرار گرفتند. آیا واقعا به آنچه که عیسی مسیح در این آیات گفته ایمان داریم، “خوشا به حال آنان که در راه پارسایی آزار می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمان از آنِ ایشان است. خوشا به حال شما، آنگاه که مردم به‌خاطر من، شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخن بدی به‌دروغ علیه‌تان بگویند. خوش باشید و شادی کنید زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است.” ( متی ۱۰:۵-۱۲)؟

این فیلم نشان می‌دهد که چطور رویکرد نهضت محرمانه در بنگلادش منجر به درگیری بر سر متون کتاب مقدس شد. درنتیجه این روش جدید خدمت، نسخه جدیدی از ترجمه عهد جدید منتشر شد که عامداً کلمات را در اناجیل تغییر داد و رسائل را کاملاً حذف کرد. برای اطلاعات بیشتر درباره طرز برخورد آکادمیک با موضوعات مربوط به ترجمه و مباحثات پیرامون آن می‌توانید به کتابی که به تازگی توسط دی. اِی. کارسون به نام «مسیح پسر خدا: عنوانی مسیحی که اغلب نادیده گرفته شده، گاهی مورد سوءتفاهم واقع شده، و درحال حاضر مورد بحث و جدل قرار گرفته» مراجعه کنید.

وقتی خود را تسلیم خدایی می‌کنیم که عهد جدید از او الهام گرفته شده است، امید را در میان جفا می‌یابیم، “در نظر من، رنج‌های زمان حاضر در قیاس با جلالی که در ما آشکار خواهد شد، هیچ است… «زیرا با همین امید نجات یافتیم»” ( رومیان ۱۸:۸-۲۴). جلالی که در آسمان به دلیل ایمان ما به مسیح و گسترش حقیقت او منتظر ماست، ارزش به جان خریدن رنج­ها و جفا­ها را در این دنیا دارد.


توضیحات مقاله: در این مقاله، پِتار نِنادوف[1] این موضوع که چطور جفا و آزار، هنوز در اکثریت جهان فراگیر است را با شما به اشتراک می‌گذارد.


[1] Petar Nenadov

[1] Half Devil Half Child

[2] 10/40 window

[3] individualism

[4] emergent movement

این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.