چرا پولس زندگی پر شده از روح القدس را با مستی مقایسه می‌کند؟

بیش از ۲۲ سال کار با دانشجویان کالج باعث می‌شود که بتوانید نگاهی اجمالی به زندگی کسانی داشته باشید که تحت تاثیر مصرف الکل قرار گرفته‌اند. در حقیقت از زمانی که  کارم را در کالج آغاز کردم، تعامل با دانشجویانی که به نوعی در حال هدر دادن زندگی خود هستند، عملا از بخش‌های نانوشتۀ شرح وظایف من بوده است. همواره شاهد این مسائل بوده‌ام و طبیعتاً دانشجویانی که من با آنها کار می‌کردم نیز به همچنین. بنابراین به راحتی می‌توان برای دانشجویان کالج شرح داد که پولس رسول از مقایسۀ «پر شدن از روح» با «مست شدن» چه منظوری داشته است. صرف نظر از اینکه دانشجو هستید یا تا کنون یک جرعه الکل چشیده‌اید، این استعاره نباید از خاطر شما برود.

فرمان این است: «مست شراب مشوید که شما را به هرزگی می‌کشاند، بلکه از روح پر شوید» (افسسیان ۱۸:۵). اگر به آنچه پولس در این دوگانگی مطرح می‌کند، دقت کافی کنیم، به درک درستی از مفهوم زندگی پر شده از روح می‌رسیم؛ موضوعی که اغلب برداشت اشتباهی از آن می‌شود.

سه مرحلهٔ مستی

وقتی شخصی از حالت هوشیاری به مستی می‌رسد، ما سه مرحله را می‌بینیم: انتخاب، کنترل و تغییر.

یک فرد انتخاب می‌کند که الکل مصرف کند و وقتی مصرف می‌کند کنترل زندگی خود را به دست تاثیر الکل می‌سپارد. در نتیجه، رفتار، گفتار و حتی افکارش تغییر می‌کند، که به گفتۀ پولس باعث هرزگی یا هوسرانی غیراخلاقی می‌شود.

 احتمالاً همه ما شاهد آن نوع زندگی‌هایی بوده‌ایم که تحت کنترلِ تاثیرات مصرف الکل بوده‌اند؛ و معمولا زندگی‌های قشنگی نیستند.

از روح پر شوید

پولس در قسمت دوم آیۀ ۱۸ این مطلب را بیان می‌کند: «بلکه از روح پر شوید». چرا او چنین مقایسه‌ای را انجام می‌دهد، اگر به ما کمک نمی‌کند بفهمیم که چگونه یک ایماندار می‌تواند در قدرت روح‌القدس خدا گام بردارد؟ روح القدس از همان لحظۀ نجات ما به واسطۀ کار نجات بخش عیسی مسیح در مرگ و رستاخیزش، در ما ساکن است.

 یک مسیحی انتخاب می‌کند که از روح القدس پیروی نماید. هنگامی که این تصمیم را می‌گیرد، کنترل زندگی خود را به هدایت، قدرت و اقتدار او می‌سپارد، و در نتیجه زندگی او در جهت جلال خدا تبدیل می‌شود.

بنابراین به جای ثمرۀ کارهای نفس به دلیل هوسرانی غیر اخلاقی در زندگی او (غلاطیان ۱۹:۵-۲۱) ما زندگی را می‌بینیم که فضائل میوه روح در آن مشهود است: محبت، شادی، آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی، وفاداری، فروتنی، و خویشتنداری (غلاطیان ۲۲:۵-۲۳).

زندگی تغییر یافته

پولس همچنین به غلاطیان نوشت: «به روح رفتار کنید» (غلاطیان ۱۶:۵؛ ۲۵:۵). این فرمانی است که به کلیسا، هم به عنوان دستورالعمل اولیه و هم به عنوان پند و نصیحت پایانی داده می‌شود، و کاربرد زندگی در پُری روح خدا را در میان ترغیب و تشویق‌های مکرر، برجسته می‌سازد. زندگی مملو از روح، برای مسیحیان «خاص» که آگاهی درونی از روح القدس دارند، چندان پیچیده نیست.

در واقع، این زندگی به شخص سوم تثلیث داده شده است. روح، عیسی را در زندگی‌های ما جلال می‌دهد و ثمره‌ای در ما ایجاد می‌‌کند که به او و نیکویی او اشاره دارد. عملکرد روح  این است که ثمرهٔ خود را در ما ایجاد کند و وقتی ما انتخاب می‌کنیم که تسلیم شویم و کنترل را به او بسپاریم، به راستی تغییر خواهیم کرد.

این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.