چه کسانی از عطایای روح القدس برخوردار هستند؟

آیا صرفاً اشخاص معدودی برگزیده می‌شوند که عطایای روح القدس را دریافت کنند؟ آیا عطایای روح، تنها به رهبران کلیسا و یا شاید مسیحیانی که بلوغ روحانی بیشتری دارند، بخشیده می‌شود؟ آیا من عطای روحانی دارم؟

اختلافات بسیاری در قرنتس، به دلایل مختلف وجود داشت (اول قرنتیان ۱۰:۱-۱۱). یکی از آن دلایل، باور به این موضوع بود که کسانی روحانی محسوب می‌شدند که عطایای دیدنی و قابل توجه‌ای را به نمایش می‌گذاشتند، و اما دیگرانی که چنین مظاهری را برای نمایان کردن نداشتند، روحانی به حساب نمی‌آمدند.

 در اول قرنتیان ۱:۱۲-۳، پولس، در پاسخ به این پرسش که چه کسی روحانی است، بیان داشت، همه کسانی که به مسیح ایمان دارند روحانی هستند، زیرا هیچ‌کس جز به واسطۀ کار روح، قادر به بیان ایمان حقیقی به مسیح نیست.

 پولس، با تحلیل اساس باور اغراق‌‌ آمیز پنوماتیک‌ها (کسانی که باور دارند اشخاص به دلیل تجلی عطایای عجیب و خاص، روحانی هستند) ادامه می‌دهد و یادآور می‌سازد که تمام کسانی که روح خدا را دارند، از عطایای او نیز برخوردار هستند: کاریزما.

«ظهور روح به هر کسی برای منافع همگان داده می‌شود … اما همۀ اینها را همان یک روح به عمل می‌آورد و آنها را به ارادۀ خود تقسیم کرده و به هر کسی می‌بخشد.» (اول قرنتیان۷:۱۲، ۱۱)

 به عبارت دیگر، هیچ‌کس مبنایی ندارد که بر اساس آن به عطای روحانی خود مباهات کند، زیرا هر مسیحی، نه تنها روح را دارد، بلکه از عطایای روح نیز برخوردار است (کاریزما). در هرحال، این بخشی از وعدۀ عهد جدید است (اعمال ۳۹:۲)، که همۀ قوم خدا، نمود تجلی روح  القدس خواهند بود:

«خدا می‌فرماید، در روزهای آخر از روح خود بر تمامی بشر فرو خواهم ریخت. پسران و دختران شما نبوت خواهند کرد و جوانانتان رویا خواهند دید و پیرانتان خواب‌ها و نیز در آن روزها حتی بر غلامان و کنیزانم از روح خود فرو خواهم ریخت و آنان نبوت خواهند کرد.» (اعمال ۱۷:۲-۱۸)

بنابراین نه تنها کسی نمی‌تواند به عطایای خود مباهات کند، بلکه هیچ‌کس نمی‌تواند خود را از خدمت معاف بداند، زیرا به هر مسیحی برای خدمت در جهت خیریت دیگران و منفعت همگان، عطایایی بخشیده شده است.

بنابراین اگر مسیحی هستید، روح القدس برای خدمت کردن،  به شما عطیه بخشیده است! آیا این را باور دارید؟ اگر چنین است، پس خدمت کنید! ما نباید مصرف کننده باشیم؛ مصرف گرایی بر خلاف انجیل و بر خلاف کار روح در ما است. باشد که خداوند ما را بخاطر کلیساهای بزرگ انجیلی آمریکایی‌مان ببخشد که در آنجا از مردم دعوت می‌کنیم: «سر جای خود بنشینند، استراحت کنند و از نمایش لذت ببرند».

 استفاده از عطایای روحانی، مسئولیتی است که بدان وسیله، نه تنها بدن را می‌سازیم بلکه خدا را نیز جلال می‌دهیم!

«همچون مباشران امین بر فیض گوناگون خدا، یکدیگر را با هر عطایی که یافته‌اید خدمت کنید. اگر کسی سخن می‌گوید، سخن او مانند سخنان خدا باشد؛ اگر کسی خدمت می‌کند با قدرتی که خدا می‌بخشد خدمت کند تا در همه چیز، خدا به واسطۀ عیسی مسیح تجلیل شود. جلال و توانایی تا ابد بر او باد. آمین.» (اول پطرس ۱۰:۴-۱۱)

بنابراین، عطایی که روح القدس به شما بخشیده است را نادیده نگیرید (اول تیموتائوس ۱۲:۴-۱۴ مطالعه شود).

این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.