۱۰ واقعیت اساسی درباره کانُن عهد جدید. شماره ۱ – قدمت کتب عهد جدید

“کتاب های عهد جدید قدیمی ترین نوشته های مسیحی هستند که در دست داریم”

نکته: این اولین بخش از سری جدید مجموعه وبلاگ هایی است که در اینجا ارائه می شود.

این مجموعه برای کمک به ایمانداران عام و غیر متخصص طراحی شده است، تا واقعیت های اساسی را درباره کانُن عهد جدید[1] در دسترس آنها قرار دهد. واقعیت هایی که ممکن است در گفتگو با دوستان شک گرا و کنجکاو مفید واقع شود.

نخستین واقعیت، واقعیتی است بسیار اساسی که اغلب مورد غفلت واقع می شود. به طور خیلی ساده این واقعیت عبارت است از اینکه کتاب های عهد جدید قدیمی ترین نوشته های مسیحی هستند که در دست داریم. یکی از مهم ترین چالش ها در بحث، درباره کانُن عهد جديد، توضیح دادن این موضوع است که چه چیزی این ۲۷ کتاب را منحصر بفرد می کند. به عبارت دیگر، چرا این کتاب ها و نه کتاب های دیگر؟

پاسخ های بسیاری برای این پرسش وجود دارد، اما در این مقاله فقط روی یک پاسخ، یعنی تاریخ این کتاب ها تمرکز می کنیم. دلیل تمایز و اهمیت این کتاب ها آن است که آنها قدیمی ترین نوشته های مسیحی موجود هستند که امروز در دست داریم و به همین دلیل می توانند به ما نزدیکترین تصویر را از مسیح تاریخی و قدیمی ترین کلیسا بدهند. اگر بخواهیم اعتبار مسیحیت را بشناسیم، باید به نوشته هایی مراجعه کنیم که به آن دوره تاریخی نزدیک تر هستند.

هنگامی که به اناجیل چهارگانه متی، مرقس، لوقا و یوحنا مراجعه می کنیم، این واقعیت بیشتر آشکار می شود. فقط چهار انجیل از دلِ قرن اول بیرون آمده. در واقع تعداد معدودی از دانشمندان تلاش کرده اند که انجیل توماس را به قرن اول میلادی نسبت دهند، ولی چندان موفق نبوده اند. پس از خوابیدن گرد و خاک مناقشات و برطرف شدن همه ابهامات، حتی منتقدان نیز بر این باور هستند که اناجیل چهارگانه، قدیمی ترین نوشته های موجود درباره عیسی مسیح هستند.

در حال حاضر، چند ویژگی خاص مورد نظر است. اولا، باید یادآوری کرد که درباره قدمت بعضی از کتاب های عهد جدید اختلاف نظرهایی وجود دارد. برخی از دانشمندان منتقد، مدعی هستند که برخی از کتاب های عهد جدید نسخه های تغییر یافته ای هستند که در قرن دوم میلادی نوشته شده اند. این در حالی است که دانشمندان دیگری از اعتبار این کتاب ها و تعلق آنها به قرن اول میلادی دفاع می کنند. در این مبحث نمی توان عمق این موضوع را مورد بررسی قرار داد. بهر حال، حتی اگر این کتاب های بحث برانگیز را کنار بگذاریم، باز هم می توان تأیید کرد که اکثریت نوشته های عهد جديد (شامل اناجیل چهارگانه) قدیمی ترین نوشته های موجود مسیحیت هستند.

دوم اینکه، ممکن است برخی به این نکته اشاره کنند که نامه اول کلمنت یک نوشته مسیحی است که تاریخ آن به قرن اول باز می گردد و در کانُن عهد جدید نیامده است. درسته، اما تاریخ مورد اتفاق نظر همگان برای نامه اول کلمنت سال ۹۶ میلادی است. این تاریخ بعد از همه کتاب های عهد جديد ما است. تنها استثناء کتاب مكاشفه است که قدمت آن به حدود سال ۹۵-۹۶ میلادی بر می گردد. در حالی که برخی تاریخ کتاب مکاشفه را قدیمی تر می دانند. با این حال، در مسئله اصلی مورد نظر ما تأثیری ندارد.

صرفا برای آشکارتر شدن موضوع، ما مدعی نیستیم که این کتاب ها جزء کانُن هستند چون صرفا تاریخ آنها به قرن اول بر می گردد. نوشته های مسیحی دیگری نیز در قرن اول وجود داشته است که جزء کانُن نبوده اند. شاید بتوانیم از بعضی از این کتابها در آینده رونمایی کنیم. موضوع مورد نظر ما این نیست که تمام کتاب های قرن اول کتاب هایی معتبر و کانُنی هستند، بلکه منظور ما این است که تمام کتاب های کانُن عهد جدید به قرن اول تعلق دارد و این نکته ای بسیار مهم است.

در آخر، هر مسیحی باید یک واقعیت اساسی را به یاد داشته باشد و آن این است که کتاب های عهد جديد متفاوت و متمایز هستند، زیرا به طور کلی، این کتاب ها قدیمی ترین نوشته های مسیحیت هستند که در اختیار داریم. پس در این صورت آنگونه که برخی معتقد هستند، به نظر می رسد کتاب های موجود در عهد جديد، خودسرانه اضافه نشده بلکه این کتاب ها نزدیکترین کتب به مسیح و شاگردان در قرن اول میلادی است. همچنین اگر ما هم می خواستیم مسیحیت معتبر و اصیلی داشته باشیم ما هم همین کتاب ها را به کانُن عهد جدید اضافه می کردیم.


پایان بخش اول


[1] فهرست مقدس کتب عهد جدید

این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.