دعای انجیل محور این شکلی است

“دعای انجیل محور این شکلی است”.

این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.