حسادت و خشم

مسموم‌ترین صحبتها از دل شخص حسود بیرون می‌آیدکه باعث فساد است.

در همه فرهنگ‌ها حسادت و خشم وجود دارد و مخصوص به یک عده و قوم نیست اما بین بعضی اقوام ‌و فرهنگ‌ها بیشتر دیده می‌شود.

مسیح گفت: دشمنان خود را محبت کنید. بعضی از ما حتی برادران و خواهران ایمانی خود را هم نمی‌توانیم محبت کنیم و این (گناه) است. افراد نمی‌توانند ادعا کنند خدا را دوست دارند و در نور سالک هستند اگر برادر خود را دوست نداشته باشند. (اول یوحنا ۲۰:۴)

حسادت قائن باعث شد برادر خود، هابیل، را به قتل برساند‌ و خود محکوم و رانده شود. یکی از محصولات حسادت، خشم است. هر چند پنهان ولی خشمی خواهد بود که خودِ فرد را بیشتر از همه اذیت می‌کند. خشمی پنهان که چقدر این روزها در فضای مجازی دیده می‌شود.

یکی از جنبه‌های قداست فردیِ یک مسیحی، محبت کردن است. حسادت، پشت سر دیگری حرف زدن و تخریب افراد، نشانهٔ عدم محبت و نداشتن قداست فردی است.

کسی که از موفقیت دیگری خشمگین است، مخصوصا در مسیحیت و خدمت – هم می‌تواند به‌خاطر حسادت باشد، هم به‌خاطر نداشتن اخلاقیات صحیح، هم عدم قداست فردی و هم نداشتن رابطه درست با خدا و همچنین حتی مشکلات شخصیتی.

مسیحیت واقعی با چیزی که بین خیلی در حال رشد است فرق دارد. بیاییم همگی متوجه این باشیم که چه خوشمون بیاد و چه نیاد همه مسیحیان واقعی جزئی از بدن خداوند هستند ‌و عضوی که به عضو دیگری حسادت کند و آن عضو را تخریب کند در حقیقت به مسیح صدمه زده است. خیلی از این اتفاقات در فضای مجازی دیده می‌شود اما خیلی افراد به راحتی در خفا همین رفتارها را دارند.

دعای من اول برای خودم است تا خداوند من را در این زمینه به قداست بیشتری برساند تا نسبت به دیگران محبت بیشتری داشته باشم و از موفقیت دیگران خوشحال بشوم تا ناراحت.

چند راهکار برای کسی که اینچنین است:

• شروع کنید و برای موفقیت آن فرد (گروه)، خدا را شکر کنید.
• شروع کنید و برای موفقیت بیشتر آن فرد (گروه) دعا کنید.
• شروع کنید و آن فرد (گروه) را تشویق کنید.
• شروع کنید و سعی کنید از کارهای آن فرد (گروه) لذت ببرید.
• شروع کنید آن فرد (گروه) را محبت کنید.

این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.