دستان یکدیگر را در خدا قوت بخشیم

“دستان یکدیگر را در خدا قوت بخشیم”.

این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.