ایشان را مذکر و مونث آفرید

“ایشان را مذکر و مونث آفرید”.

این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.