ویلیام راس - William Ross


۵ دلیل برای سکوت کردن

در فرهنگ مدرن به سکوت خیلی بهاء نمی‌دهند. وقتی به ارتباط برقرار کردن می‌رسیم، به نظر می‌رسد به کمیّت بیشتر از هر چیزی بهاء می‌دهیم و در دنیای دیجیتال ما، خیلی راحت‌تر می‌شود‌ صدایمان را به یک ناهنجاری اضافه کنیم. اخیراً دربارۀ کتابی می‌خواندم که معتقد بود در عصر دیجیتال نوشتن در حال پیشی گرفتن بیشتر بخوانید