صفحه اصلی yet another front page clone


TGC Farsi
انجیل برای همه زندگی
YouTube player
YouTube player
YouTube player
YouTube player
YouTube player
YouTube player
YouTube player
YouTube player
YouTube player
YouTube player

انتخاب سردبیر

 • موعظه چیست؟
   اولین موعظه‌ام را به یاد دارم (متاسفانه شاید تنها شخصی باشم که اولین موعظه‌اش را به یاد دارد). به عنوان یک مسیحی نوایمان با غیرت فراوان، در آن دوران «گرما» در
 • ۹ چیزی که باید درباره دعا در کتاب مقدس بدانید
  آیا می‌دانید چند دعا در کتاب مقدس ذکر شده است (و به چند مورد از آنها پاسخ داده شده است)؟ در اینجا به این سوالات پاسخ می‌دهیم و موارد دیگری که باید در مورد دعا در
 • آیا باید کودکان را تعمید دهیم؟
  یک شبان، چگونه باید به کودکی که می‌خواهد تعمید بگیرد، پاسخ دهد؟ رویکرد کلیساها نسبت به تعمید کودکان باید چگونه باشد؟  دو قرن پیش از این، صرفاً تعداد معدودی از
 • آیا عیسی خداست؟
  به خاطر دارم که در یک کنفرانس بودم و در حالی که با تعدادی از همکاران که اعلاناتی در یک هتل داشتند، صحبت می‌کردم، مرد مسلمانی به ما نزدیک شد و درخواست کرد که یکی از

مجموعه کتابها

 

این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.