19ـ آیا زنان می توانند در کلیساهای ما موعظه کنند؟

“19ـ آیا زنان می توانند در کلیساهای ما موعظه کنند؟”.

این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.