فیلم «امید»


در بسیاری از فرهنگها، کتاب‌مقدس کتابی ناشناخته است. برخی کتاب‌مقدس را به چشم مجموعه‌ای از داستانهای کهن و تعالیم حکیمانه و خِرَدمندانه می‌نگرند، اما پیوستگی و ارتباط میان محتوای کتاب‌مقدس چندان به چشمشان نمی‌آید. حال آنکه، کتاب‌مقدس از همان نخستین صفحه تا آخرین صفحه به شرح یک ماجرای حیرت‌انگیز و حیاتی به لحاظ ابدی می‌پردازد که مانند رشته‌ای متوالی در سطر سطر آن هویدا است. این ماجرا حماسۀ آمرزش، آزادی و تحقق یافتن است، ماجرای وعدۀ خدا به همۀ انسانها است . . . عالی‌ترین ماجرایی که تا به حال روایت شده است.

فیلم «امید» نمایش یک ماجرای اصلی است که همراه با تصاویر نمایشی به روایت کتاب‌مقدس می‌پردازد. می‌توانید کل این فیلم را در کمتر از یک ساعت تماشا کنید یا می‌توانید در مطالعۀ روزانه و هفتگی کلام خدا آن را قسمت به قسمت مشاهده نمایید. این فیلم متناسب با هر فرهنگ و هر زبان و هر قشر تهیه شده است.

فیلم «امید» با این هدف ساخته شده است تا بینندگان را به اشتیاق آورد که در کتاب‌مقدس سیاحت کنند و آن را کندوکاو نمایند و به شناخت آن یگانه کسی دست یابند که ادعا می‌کند نویسندۀ کتاب‌مقدس است.

 

این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.