مروری بر انجیلها


کتاب‌مقدس مانند یک بایگانی خبری است. این کتاب انواع خبرهای خوب و بد را دربارۀ قوم خدا در طول تاریخ ثبت نموده است. ما با مطالعۀ آن خبرها از آنها تأثیر می‌گیریم و به روشهای مختلف متحول می‌گردیم. اما، بدون شک، بهترین خبری که کتاب‌مقدس به ما می‌دهد خبر خوش یا انجیل است. انجیلها شرح شخصیت و کار خداوند و نجات‌دهندۀ ما، عیسی مسیح، می‌باشند.

در این سری درسها، چهار انجیل به قلم متی، مرقس، لوقا، و یوحنا را دربارۀ زندگی و خدمت عیسی مسیح بررسی می‌نماییم. این درسها ما را یاری می‌رسانند تا انجیلها را بهتر درک کنیم و آنها را به صورت کامل در زندگی خود به کار بریم.

درس اول: مقدمه‌ای بر انجیلها

درس دوم: انجیل به روایت متی

درس سوم: انجیل به روایت مرقس

درس چهارم: انجیل به روایت لوقا

درس پنجم: انجیل به روایت یوحنا

 

این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.