آر. سی. اِسپرول


R.C. Sproul

آر. سی. اِسپرول بنیان‌گذار سازمان خدمات مسیحی «لیگنی‌یر»، مدیر این سازمان، و نویسندۀ بیش از نود کتاب است. «قدوسیت خدا» «برگزیده از جانب خدا» و «هر کسی یک الهیدان است» از جمله کتابهای وی می‌باشند. او در کنار خادمان دیگر به خدمت شبانی در کلیسای «نیایشگاه سنت آندرو» واقع در شهر سَنفورد در ایالت فلوریدا مشغول می‌باشد. وی رییس دانشکدۀ کتاب‌مقدسی اصلاحات است؛ و نظارت و مدیریت بخش ویرایشگری مجلۀ «گفتگوی سر میز» را نیز بر عهده دارد. همچنین برنامۀ رادیویی «ذهن خود را تازه کنید» روزانه ساعتی را به پخش تعالیم دکتر اِسپرول اختصاص داده است. این برنامۀ رادیویی از صدها شبکۀ رادیویی در سراسر ایالت متحدۀ آمریکا و بیش از چهل کشور جهان قابل پخش می‌باشد.


انجیل خدا

رسالۀ رومیان در لحظه‌های حساس و سرنوشت‌سازِ تاریخ کلیسا نقش مهم و حیاتی به عهده داشته است و در اعصار و دورانهای گوناگون بر رهبران کلیسا بسیار تأثیرگذار بوده است. اما مسیحیان معمولی نیز تا به امروز با خواندن رسالۀ رومیان زندگی‌هایشان بسیار تغییر نموده و دگرگون گشته است.

چرا چنین است؟ چون پولس شرح جامع و کاملی از راه نجاتی که خدا برای بشر فراهم نموده است در اختیار ما قرار داده است که همانا خوش‌ترین خبر خوش است. پرسشهایی هم که در پایان هر فصل مطرح شده‌اند شما را یاری می‌رسانند تا این کتاب را که شالوده و زیربنایش بر کتاب‌مقدس استوار است بهتر درک نمایید.


کلمه جسم گردید

پاسخ هر سوالی که در رابطه با هویت مطرح است، در مسیح یافت می‌شود. هویت ما مسیحیان با استعدادها و پیش‌زمینۀ ما تعریف نمی‌شود. اگرچه همۀ اینها در جایگاه خود مهم می‌باشند، اما هویت ما با این واقعیت تعریف می‌گردد که ما به واسطۀ ایمان، در مسیح هستیم؛ و از این‌رو، خلقتی تازه می‌باشیم (دوم قرنتیان ۵:‏۱۷).

این هویتِ منجی ما است که هویت ما را مشخص می‌کند. شخصیت منجی ما و کاری که به انجام رساند، گستره و چارچوب نجات ما را تعیین می‌کند. او قلعۀ محکم ما است. ما از غضب خدا به او پناه می‌بریم. او در قلمروی سلطنت خالقمان، همه‌چیز را از نو بنا می‌سازد. از همان ابتدای شکل‌گیری کلیسای مسیحی، ایمانداران همواره معترف بوده‌اند که میان هویت و کار مسیح، ارتباطی جدایی‌ناپذیر وجود دارد. ماهیت شخصیت مسیح به ما کمک می‌کند تا کار او را درک نماییم. به همین نسبت، کاری که او به انجام رسانده است، به ما روشنگری می‌بخشد تا شخصیت او را درک نماییم.

بنابراین، هر گونه تاخت و تاز به درک و بینش کلیسا از شخصیت مسیح، بر درک و بینش کلیسا از کاری که مسیح به انجام رساند، تأثیر می‌گذارد. به همین شکل، هر گونه تاخت و تاز به درک و بینش کلیسا از کاری که مسیح به انجام رساند، بر درک و بینش کلیسا از شخصیت مسیح تأثیرگذار است. هر بحث و گفتگویی که در رابطه با نجات ما، و مفهوم «در مسیح بودن» مطرح می‌شود، ما را با درک و بینشمان از هویت مسیح رو‌به‌رو می‌سازد. درک ما از شخصیت و کار مسیح، چارچوب الهیات و عملکردهایمان را مشخص می‌نماید. از این‌رو، کاملاً لازم و حیاتی است که آنچه را کتاب‌مقدس دربارۀ شخصیت و کار مسیح بیان می‌کند، به درستی درک نماییم. اگر این حقیقت را به درستی متوجه شویم، همۀ الهیاتی که به آن اعتقاد داریم، در جایگاه صحیح خودشان قرار می‌گیرند. این اعتقادنامه به این منظور تهیه شده تا در شناخت ایمانداران از هویت مسیح، و کاری که به انجام رساند، ایشان را یاری نماید. باشد که جلال و شکوه انجیل، و هویت خودمان را در مسیح به درستی درک نماییم.


مسابقۀ ایمان

طالب جلال بودن بسی انگیزه‌بخش است. وقتی می‌دانیم رسیدن به جلال دور از دسترس به نظر نمی‌آید، چقدر برای رسیدن به آن سخت‌تر تلاش می‌کنیم و بیشتر می‌دویم. حتی حاضریم به خاطر آن جلال از آسایش و راحتی خود نیز بگذریم. در حالی که با خود تکرار می‌کنیم که سختیِ راه جلودارم نیست، بیشتر تلاش و تقلا می‌کنیم تا سریع‌تر به پیش رویم. می‌خواهیم زندگی‌مان ارزشمند باشد. می‌خواهیم جزو نام‌آوران باشیم، چون در طلب امری مهم و مفید هستیم.

این‌چنین عطش داشتن برای جلال دلیل دارد. در کلام خدا متوجه می‌شویم که ما برای جلال آفریده شدیم. خدا بدنهای ما را شکل داد، و حیات در ما دمید تا به عظمت قدوسیتش پی ببریم، و در مقابل آن قدوسیت، سر تعظیم و احترام فرود آوریم. دل و فکر ما آن‌چنان باید تحت تأثیر نیکویی خدا می‌بودند که با میل و رغبت او را می‌پرستیدیم و مطیعش می‌بودیم؛ و به این ترتیب، جلال حیرت‌انگیز خدا را بازتاب می‌دادیم.

اما به پیرامون خود بنگرید. دنیا با جلال قدوسیت درخشان نیست. شاید توجه کرده‌اید که شرارت و پلیدی چگونه جهانمان را از شکل انداخته است. رنج و درد و تلخی، فریب و نیرنگ و مرگ. اگر ما آفریده شدیم تا به جلال خدا پی ببریم، پس چه شد؟


جلال و اقتدار مسیح

آیا تاکنون از خود پرسیده‌اید چرا خدا اجازه می‌دهد این‌همه رنج در جهان باشد؟ آیا تاکنون در دعا از خدا خواسته‌اید شما را کمک کند ولی پاسخی نگرفته‌اید؟ بسیار خوب، فقط شما نیستید که با این مسایل دست به گریبانید.

اگر می‌توانسید فقط در یک مورد از خدا توضیح بخواهید، آن مورد چه می‌بود؟ و اگر خدا آن را برای شما توضیح می‌داد، آیا مطمئن هستید پاسخ او شما را قانع می‌کرد؟

 

این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.