چرا دعا می‌کنیم


دعا برای زندگی مسیحی امری حیاتی است. اما گاهی دعا کردن آسان نیست. کتاب «چرا دعا می‌کنیم» به قلم شبانی نوشته شده که سالها تجربۀ تعلیم و مشاوره را در کوله‌بارش دارد. این کتاب صرفاً به ما نمی‌گوید چرا باید دعا کنیم. این کتاب با چهار دلیل پربرکت به یاری ما می‌شتابد تا دلمان را برای دعا کردن به جوش و خروش آورد.
شما به جای اینکه مأیوس و دلسرد شوید که چرا پیوسته دعا نمی‌کنید، دوباره به شوق می‌آیید تا با شادی و اطمینان به خدا نزدیک شوید و دلشاد باشید از اینکه می‌توانید این امتیاز را داشته باشید که مستقیماً با پدر آسمانی و مهربانمان صحبت کنید.

 

این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.