دیدن و چشیدن عیسی مسیح


عیسی مسیح کیست؟

شما هرگز شخصاً او را ملاقات نکرده‌اید؛ و کسی را نمی‌شناسید که او را ملاقات کرده باشد. اما برای شناخت او راهی وجود دارد. چگونه؟ عیسی مسیح، آن کسی که از الوهیت برخوردار است؛ و شخصیتش در کتاب‌مقدس مکشوف گشته، دارای زیبایی روحانی و کمال منحصر به فردی است که مستقیماً با جانهای ما سخن می‌گوید؛ و ندا سر می‌دهد: «بله، چنین است.» این حقیقت مثل آن است که وقتی به خورشید می‌نگریم، کاملاً واضح و بدیهی است که می‌دانیم خورشید، روشن و تابان است؛ یا وقتی عسل را می‌چشیم، می‌دانیم که طعمش شیرین است.

عمق و پیچیدگی شخصیت عیسی، قالب ذهنی نه چندان ژرف ما را در هم می‌شکند. او کاتبان مغرور را با حکمتش متحیر کرد. ولی برای کودکان، قابل درک بود و او را دوست می‌داشتند. با یک کلام، طوفان خروشان را آرام نمود، اما خودش را از صلیب پایین نیاورد.

به عیسای کتاب‌مقدس بنگرید. چشمان خود را باز نگه دارید و بگذارید که دیدگانتان از تصویر عیسی در کلام خدا لبریز گردد. عیسی فرمود: «اگر کسی خواستار به‌جای آوردن ارادۀ خدا باشد، بر این واقف خواهد بود که آیا این تعلیم از جانب خدا است، یا من با اقتدار خود سخن می‌گویم.» از خدا بخواهید به شما فیض عطا کند تا اراده‌اش را به‌جای آورید؛ آن‌گاه، حقیقت پسرش را مشاهده خواهید نمود.

جان پای‌پر این کتاب را با این امید به رشتۀ تحریر درآورده است که همگان، عیسی را آن که واقعاً هست، ببینند و بالاتر از همۀ چیزهای دیگر، از او لذت ببرند.

 

این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.