عضویت کلیسا


چرا باید به عضویت کلیسا درآییم؟

عضویت در کلیسا امری مهم در زندگی مسیحی است که اغلب نادیده گرفته می‌شود. اما آنچه امروزه شایع است دوری کردن از جلسات کلیسایی و بی‌علاقگی و حتی ترس از متعهد بودن به کلیسا می‌باشد.

جاناتان لی‌مَن به طور واضح و روشن مفهوم عضویت کلیسا و دلایل اهمیت آن را تو ضیح می‌دهد. او با ارائه دلایل قانع‌کننده‌ای که در خور کلیساهای محلی است، نشان می‌دهد که چرا باید به کلیساهای محلی متعهد گشت.

 

این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.