مطالعۀ کتاب‌مقدس


چه بسا چندان خوشایند نباشد که مطالعه و بررسی کتاب‌مقدس فقط منحصر به متخصصان و پژوهشگران باشد و ما صرفاً خوانندۀ کتابها و آثار آنها باشیم. خواست کاتلین نیلسون این است که همۀ مسیحیان، اندیشمندانه و با امانت و وفاداری، به مطالعۀ کتاب‌مقدس مشغول باشند. او به ما می‌گوید که چگونه به این آرزو دست یابیم. شایسته است این کتاب خِرَدمندانه، که به قلمی شیوا به نگارش درآمده است، به شکلی وسیع در دسترس همگان قرار گیرد.

 

این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.