جلوه‌های شکوهمند خداوند


«یکی از مهم‌ترین مسایلی که امروزه کلیساهای محلی با آن رو‌به‌رو هستند، مقولۀ رهبری کلیسا می‌باشد. اگرچه در رابطه با کارآیی و ویژگی رهبران کتابهای فراوانی موجود است، اما در خصوص نقشها، مسوولیتها، و اقتدار شبانان و رهبران کلیسا هنوز هم با سردرگمی و بی‌برنامگی دسته و پنجه نرم می‌کنیم. این آشفتگی و نابسامانی به طور خاص در مورد سازماندهی و طرز ادارۀ کلیسا کاملاً مشهود است.

هر شبان و رهبر کلیسا که می‌خواهد کلیسایی سالم و کارآمد را رهبری نماید، باید این اثر آقای دِوِر را مطالعه کند. او هم به لحاظ الهیاتی، هم به لحاظ عملی، آنچه را که به مشایخ، شمّاسان، شبانان، رهبران، و حتی عضویت در کلیسا مربوط است، به وضوح و روشنی توضیح داده، و بینش و بصیرت لازم را در همۀ این زمینه‌ها برای ایشان فراهم نموده است. او با استناد به تاریخ کلیسا، و شیوۀ ادارۀ کلیسا و مدیریت و رهبری جمع حاضر در آن، به تشریح نکات مورد نظر خود پرداخته است.

کتاب دکتر دِوِر یکی از واضح‌ترین و روشن‌ترین، و مختصر و مفیدترین کتابهایی است که به مقولۀ سازماندهی و رهبری کلیسای سالم و کارآمد بر مبنای کتاب‌مقدس پرداخته است. من شخصاً نظیر این کتاب را کمتر مشاهده کرده‌ام.»

- دکتر براد واگُنِر

 

این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.