کریستوفر برونو


Chris Bruno

کریس بورونو (دارای مدرک دکترا از دانشگاه ویتون) مدیر اجرایی آموزشگاه «انطاکیۀ هاوایی» است، و در کلیسای هاربر نیز به خدمت شبانی، و تعلیم و شاگردسازی مشغول می‌باشد. او بیشتر وقت خود را در خدمت رهبری و مشارکت با کلیساهایی سپری می‌کند که به طور خاص بر تعلیم و آموزش الهیات، و خدمت کاشتن بذر کلیساهای تازه متمرکز می‌باشند. بورونو که مقالات و نقدهای فراوانی را به رشتۀ تحریر درآورده، نویسندۀ کتابی با این عنوان است: «شرح کتاب‌مقدس در ۱۶ آیه». او به همراه مَت دیرکْز، کتاب «شراکت کلیساها با هم» را نیز به نگارش درآورده است.


شرح کتاب‌مقدس در ۱۶ آیه

۱۶ آیۀ مهم

یک ماجرای اصلی

این کتاب بر ۱۶ آیۀ مهم از کتاب‌مقدس تمرکز می‌نماید. در توضیح خط اصلی رویدادهای کتاب‌مقدس، این ۱۶ آیه نقطۀ عطف به حساب می‌آیند. این آیات به ما یاری می‌رسانند تا از نقشۀ شگفت‌انگیز خدا در نجات و رستگاری قومش آگاه شویم، و شاهد باشیم که از کتاب پیدایش تا مکاشفه، چگونه نام خدا جلال می‌یابد. اگرچه این کتاب به شرح آفرینش انسان، به عهد و پیمانها، و به آمدن ماشیح می‌پردازد، اما به مسیحیان کمک می‌کند تا مشاهده کنند که چگونه کلام خدا دربارۀ حاکمیت، جلال، و فیض خدا ماجرایی واحد و یکپارچه را بیان می‌کند.

 

این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.