ویلیام فارلی - William Farley


۴ راه مبارزه با تلخی‌های ناشی از ‘رنجش‌های جزئی’ در ازدواج

داستان اسب تروا، داستان مشهوریست. جنگجویان یونان باستان، به مدت ۱۰ سال، شهر تروا را محاصره کردند، اما مدافعان سرسخت جلوی پیشروی آنها را گرفتند. سرانجام، یونان از حملات خود دست کشید و به فریب متوسل شد. آنها یک اسب چوبی بزرگ ساختند و گروهی از تکاورهای جنگجو را در شکم اسب مخفی کردند و بیشتر بخوانید