جِف رابینسون - Jeff Robinsonپنج روش صحبت با کودکان در مورد مرگ

دانلود پی‌دی‌اف

این اولین چیزی نبود که به ذهنم رسید، اما شاید دومین بود: چطور به بچه‌ها بگم؟ دکتر تازه حقیقت سرد و سخت را گفته بود: «دوستتون کِن فوت کرد.» کِن دوست خانوادگی عزیزی بود، مردی که بچه‌هایم به او عشق می‌ورزیدند، یک کارمند باسابقه در کلیسایی که به عنوان شبان خدمت می‌کردم. او ناگهان فوت بیشتر بخوانید