پنجاه پرسش حیاتی


پایه مسیحیت کتاب مقدس است و خداوند از طریق کلام مکتوب شده‌اش حرف اول و آخر را می‌زند. بین مسیحیان همواره اختلافاتی بر سر بعضی آموزه‌ها و تعالیم بوده است و ناگزیر شاهد این امر بین مسیحیان فارسی زبان نیز هستیم. در جوامع فارسی زبان، همواره مباحثی پیرامون موضوع زنانگی و مردانگی مطرح بوده است. با این حال، وقتی از دیدگاه مسیحیت به این مورد حساس می‌پردازیم، فارغ از تجربیات اجتماعی، فرهنگی و تاریخی باید به خیلی قبل‌تر بازگردیم؛ به پیدایش انسان، جایی که خداوند زن و مرد را در ترتیبی الهی آفرید تا مکمل یکدیگر باشند و مطابق با هدفی که برای هر کدام مقرر داشت عمل کنند.

امروزه بازار جنبش‌های فمنیستی و برابر خواهی زن و مرد داغ است. اما نباید فراموش کرد که این جهان مدت‌هاست سقوط کرده و اگر تعاریف ارائه شده دنیوی از مردانگی و زنانگی مناسب بشر نیست و حتی اجحافی صورت گرفته، بدان معنا نیست که خداوند تعریفی برای مردانگی و زنانگی ندارد. اساسا خدایی که زن و مرد را خلق کرده، بهترین تعریف را برای هر کدام دارد جایگاه اصلی زن و مرد است. درک این موضوع و و اوست که تعیین کننده سرسپردگی ما به این تعریف الهی، بهترین نتیجه را برای زنان و مردان به همراه خواهد داشت. در این کتاب جان پایپر و وین گرودم می‌کوشند براساس مکتوبات کتاب مقدس، تعریفی الهی از مردانگی و زنانگی ارائه کنند تا هر یک از ما، زن و مرد، نقش خود در کلیسا و خانه را در نقشه الهی بشناسیم و طبق آن عمل کنیم تا هم در روابطمان توافق و همسازی داشته باشیم و هم باعث جلال خداوند شویم.

امیدوارم ترجمه این کتاب به فارسی باعث برکت و بنای وفاداران خدا و مقدسین راستین او شود تا با روحی مطیع و فروتن از آنچه خدا برای هر یک از ما مقرر کرده، اطاعت کنیم.

 

این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.