صفحه اصلی


ترویج خدمت انجیل محور برای نسل آینده

موعظه منتخب

در ابتدا، کلمه بود

انجیل یوحنا تصویر عیسی مسیح و کار نجات‌بخش او است و بر سه سالِ آخر زندگی عیسی و به ویژه بر مرگ و رستاخیز او متمرکز می‌باشد. یوحنا ۲۰:‏۳۰-‏۳۱ هدف از نگارش این انجیل را به روشنی توضیح می‌دهد: «و عیسی معجزاتِ دیگرِ بسیار نزد شاگردان نمود که در این کتاب نوشته نشد. لیکن این‌قدر نوشته شد تا ایمان آورید که عیسیْ مسیح و پسر خدا است و تا ایمان آورده به اسم او حیات یابید.» این انجیل نوشته شد تا انسانها را یاری رساند که به مسیح ایمان آورند و از حیات جاودان برخوردار گردند.

بیشتر بخوانید

گزیدۀ منابع

 

این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.